Algemene voorwaarden

NL

 

1. Voor online aankopen (boeken, audiodownloads en online cursussen) geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. (14 dagen niet goed, geld terug) Dit recht geldt niet voor reserveringen van evenementen, workshops, lezingen en trainingen.

2. Reeds betaalde tickets voor lezingen kunnen bij annulering niet worden teruggevorderd, wel worden doorgegeven aan vrienden of kennissen.

3. Bij reserveren voor een lezing ben je verzekerd van een plaats, kom je zonder reservering dan geldt: vol=vol (en wie het eerst komt krijgt de eerste plaatsen)

4. Annuleren van dagtrainingen is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

5. Annuleren van de jaaropleiding tot EmotieCoach is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

6 Tijdens lezingen en webinars worden audio- en/of video-opnamen gemaakt. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en uw eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

7. Wilt u teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkele wanneer u niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.

78. De fotoquotes mag u vrij gebruiken en verspreiden in originele beeldvorm.

9. Het is als boekhandel niet toegestaan boeken van uitgeverij Leven in Vrijheid te verkopen via Bol.com

10. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Leven in Vrijheid/Vera Helleman is geheel op eigen risico. Leven in Vrijheid/Vera Helleman is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Leven in Vrijheid/Vera Helleman georganiseerde activiteit.

11. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Leven in Vrijheid/Vera Helleman  of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Leven in Vrijheid/Vera Helleman is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Leven in Vrijheid/Vera Helleman tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer.

12. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut, zijn, als hierom gevraagd wordt, verplicht dit bij aanmelding duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.

13. Vera Helleman zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatieuitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden geen namen genoemd en verspreidt. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

14. Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties, lezingen of onderwijs enkel worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt word. Informatie die door u zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid zoals genoemd in punt 5.