Zij geeft praktisch toepasbare structuren aan fundamentele principes

Thought leader

"Sommige mensen komen op aarde met een heel duidelijk doel. Ik ben daar één van. Als kind was ik al heel eigenwijs in het volgen van mijn eigen weg. Ik onderzocht, experimenteerde en observeerde vooral. Tot in mijn late tienerjaren sprak ik niet, ik observeerde alleen mensen, waarvan ik maar eigenaardige wezens waren met even zo eigenaardig gedrag... vaak peinsde ik: 'Waarom doen ze wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, want er voelt zo’n kloof tussen hoe ze zich gedragen en hoe ze voor mij voelen' als ik ze scande met mijn paranormale vermogens.

Observeren en puzzelen over wat ik zag, daarna alles intern checken en structureren met een bovengemiddeld hoog IQ resulteerde dat in een thought leader op het onderwerp 'de menselijke binnen- & buitenwereld'."

- Vera Helleman -

CREDENTIALS

000 - profielfoto

Emotie Expertise Centrum

de 8 emotiegroepen van ons emotionele navigatiesysteem

Wat een opleidingsinstituut voor EmotieCoaches werd, begon met het structureren van onze emoties in 8 afzonderlijke groepen. Deze groepen bevatten zowel positieve als negatieve emoties en elke groep vertegenwoordigt een levensthema. Elke emotie leidt ons door hun overeenkomstige levensthema. Een bundel van 350 emoties werd beschreven in 'de emotie encyclopedie' en bevat 8 hoofdstukken.

 • emotiegroep liefde - onze natuurlijke staat van zijn
 • emotiegroep vreugde - onze roeping
 • emotiegroep afkeer - ons energiebeheer
 • emotiegroep schaamte/schuld - onze referentiekaders
 • emotiegroep angst - onze dualistische realiteit
 • emotiegroep verdriet - ons zelfhelend vermogen
 • emotiegroep verbazing - onze geestkracht
 • emotiegroep boosheid - ons reservoir van kracht
bezoek website
profiel

De kracht van autisme

de 3 pijlers van de constitutie van mensen met autisme

Vera kwam met een nieuw verklaringsmodel voor mensen met autisme dat niet gebaseerd is op gedrag maar op de fundamenten van hun constitutie, hun bedrading. Ze verdeelde 3 pijlers die het voelen, zijn en denken van de autist beschrijven. Deze staan beschreven in het boek 'De kracht van autisme'. In haar maandelijkse teachings op www.autisME.coach leert ze jou met autisme jezelf te coachen door middel van onderwerpen gerelateerd aan:

 • Hypersensitiviteit - Een extreem hoge gevoeligheid, vooral in de subtielere lagen
 • Het ontbreken van ik-referentie - Het ontbreken van een conceptueel ik om aan het daar en straks te refereren 
 • Natuurwetmatig denken - Een logisch inzicht dat is gebaseerd op natuurwetten in plaats van sociale regels
bezoek website
logo NN roze

The new natural

een 6-stappenplan naar onze toekomstige samenleving

Voor dit project heeft Vera een ontwikkelingstraject in 6 stappen opgesteld over hoe we een samenleving kunnen creëren waarin we harmonieus samenleven met alles om ons heen. Dit pad wordt uitgelegd door middel van symbolen met aanvullende maandelijkse lessen. Elk symbool bevat diepgaande informatie over de fundamenten van de schepping.

 • stap 1 - De drie scheppingskrachten herkennen.
 • stap 2 - Samensmelten met je innerlijke Zelf en ontwaken in eenheid. (zie hiervoor ook het boek 'moeiteloos jeZelf zijn')
 • stap 3 - Het rad van wedergeboorte en de rol van projecties begrijpen.
 • stap 4 - Ontwikkelen van toekomstige menselijke capaciteiten zoals paranormale gaven.
 • stap 5 - Samenwerken met de universele scheppingskrachten met volledige verantwoordelijkheid.
 • stap 6 - Bouwen aan jouw deel van onze toekomstige samenleving

Deze teachings zijn alleen in het Engels te volgen 

bezoek website
logo VeraHelleman rood klein

NLNL"It has been my lifelong fascination to investigate why people say what they say and do what they do ... because it seemed so illogical"

Vera provides trainingsessions in collaboration with the Emotion Expertise Centre

Subscribe to our newsletter

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Weuse MailChimp as our marketing automation platform. By clicking above and submitting this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with MailChimp's Privacy Policy and Terms. 

EEC logo Eng liggend diap
 
BECAUSE INSIGHT MAKES THE DIFFERENCE

The Emotion Expertise Centre has the objective of transferring knowledge and insight about the meaning of, message, functioning of and dealing with emotions.
We strive to get emotions back to the positive attention they deserve, so that people can function in balance with themselves and their environment.

Follow Vera on:
Scroll naar boven