Het leidmotief van ieder levend wezen is groei

Vera als spreker en trainer

Alle lezingen, trainingen en opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het EEC, Emotie Expertise Centrum.
Online cursussen en gastspreekopdrachten staan daar los van en kunnen gewoon aangevraagd worden onder de tab 'contact'.

dehorst2

Lezingen

Als introductie in de visie en het gedachtegoed van de 8 emotiegroepen organiseren wij vier keer per jaar lezingen met onderwerpen als:

  • Waarom emoties belangrijk zijn
  • Het cruciale verschil tussen emoties en gevoelens
  • Projecties leren begrijpen middels je emoties
  • Hoe emoties ons naar onze roeping leiden
Vera helleman trainingen

Trainingen / Bijscholing

Voor particulieren hebben we allerlei verdiepende trainingen ontwikkeld over de functie, boodschap en omgang van en met emoties.
Ook verzorgen wij bijscholingsdagen op het gebied van emoties voor Zorgprofessionals, Artsen, HR-managers en iedereen die werkt met mensen. Een greep uit onze trainingen

  • Innovatieve gespreksvoering op basis van emoties
  • Het gevoelsleven van mensen met Autisme
  • Autisme en het ontbreken van ik-referentie
  • Losse modules over Angst, Boosheid etc.
emotiecoach opleiding

Opleiding: de EmotieCoach methode

Deze opleiding is bedoeld voor hen die gefascineerd zijn door de taal van emoties en hiermee zouden willen werken in hun huidige baan als hulpverlener of eigen praktijk.
De opleiding bestaat uit 2 clusters van 10 modules. Cluster 1 is ook apart en zelfs als losse modules te volgen voor wie zich meer wil verdiepen in de levensthema's die de emotiegroepen vertegenwoordigen. Pas bij cluster 2 bepaal je of je EmotieCoach wil worden.

Online cursussen

Online cursus: Moeiteloos jeZelf zijn

In deze inspirerende lessen wordt je 60 dagen lang geprikkeld en gesteund in een stuk Zelfonderzoek. Een boost voor het proces terug naar jeZelf. Je krijgt uitgelegd, in tekst, geluid en nog niet eerder vertoond videomateriaal dat speciaal voor deze e-cursisten is geselecteerd, hoe de saboteur werkt die jou belemmert te zijn Wie je bent. […]

Lees verder

Online cursus: De kracht van autisme – Hypersensitiviteit

Niet ieder hoog gevoelig persoon is autistisch, maar wel iedere autist is hoog sensitief. Hyper sensitief zelfs. In deze online cursus gaan we dit allesoverheersende onderwerp inzichtelijk maken en je de nodige handreikingen geven. Hyper sensitiviteit brengt uitdagingen en is oorzaak van een fix aantal gedragskenmerken van ASS, maar kan tevens een krachtig gereedschap voor […]

Lees verder

Online cursus: De kracht van autisme – Het ontbreken van ik-referentie

De ontwikkeling van de identiteit verloopt anders bij mensen met autisme en dat heeft een enorm gevolg! Moeite hebben de toekomst voor te stellen, grenzen te bepalen en überhaupt vragen als “Wat wil je?” te beantwoorden zijn daar voorbeelden van. Gelukkig zijn daar handvatten voor. In deze online cursus ga je inzicht krijgen in dit […]

Lees verder

Online cursus: De kracht van autisme – Natuurwetmatig denken

Het autistisch brein functioneert anders. Gefocust, gedetailleerd en meer feitelijk gefundeerd in plaats van sociaal georiënteerd. Het is heel logisch dat mensen met autisme zo denken. Dat heeft een functie. Een heel mooie functie, zij zijn toegerust met een mentaal stuk gereedschap dat nieuwe structuren kan construeren. Maarrrr… zo’n vernuftig gereedschap heeft ook een keerzijde […]

Lees verder