Gelukkig zijn is een keuze

Schrijver, spreker en inspirator

Vera Helleman is auteur van meerdere bestsellers en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum. Daarnaast zet zij zich in voor een positiever begrip rondom autisme en heeft zij haar voetsporen gezet in de wereld van non-dualiteit.

Vera is inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen met mensen met uiteenlopende achtergronden en van alle leeftijden. Zij zal u tijdens haar trainingen meenemen in de wereld van energetische logica op een nuchtere, verhelderende en liefdevol confronterende manier. Zij heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?' Zij doorgrondde de wetten waarop onze realiteit stoelt en legde deze naast alle sociale regels waarvolgens wij leven en ontdekte grote discrepantie. Zij ontwikkelde een systeem, gebaseerd op onze emoties, dat alle menselijke thema's in kaart brengt en daarin onze disbalans en behoeften blootlegt.

LINK Fotografie 1906_105213-klein2

Om dit te kunnen zien werd Vera geboren met een aantal kwaliteiten. Een aangeboren psychologisch inzicht, hypersensitiviteit waarmee zij voelend kan waarnemen en ook een autistisch denkend brein met hoge intelligentie. Dat alles samen maakte dat zij details kon waarnemen in gevoel en gedachten en hier tevens een gestructureerd overzicht van kon maken.

janske48-e1534449115650-1024x509